:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> NAZI'S - THE OCCULT CONSPIRACY
NAZI'S - THE OCCULT CONSPIRACY
Bespreking door: William - Geplaatst op: 2006-05-30
DOCUMENTAIRE
Optochten van de Nazi's lijken altijd wat op de nachtelijke kaarsjesprocessie in Lourdes, op de Bloedprocessie in Brugge, op de intocht van een regiment soldaten in Rome ten tijde van Julius Cesar: kaarsen, baniers, antieke helmen, zwaarden, lansen, eikenkransen en vlaggen met runentekens. De connotaties met het christendom en het historisch verleden lijken toeval te zijn, maar zijn dat allerminst. De hele nazi-ideologie gaat terug op oude legenden, heidense rituelen en christelijke symboliek uit de geromantiseerde voorvaderlijke tijd. Hitlers geesteskind riekt naar de nostalgie van het heroïsch verleden, door niemand beter tot leven bracht dan de klassieke componist Richard Wagner, zo wat de enige figuur waarvoor de führer altijd een zeer grote verering heeft gekoesterd. De ridders uit diens Parsifal, moedig en van edel, zuiver bloed, werden zijn voorbeelden bij het kweken van een ras van übermenschen: groot, blond en blauwogig.

Eind jaren '30 stuurt Hitler een expeditie naar Tibet om er de nakomelingen van het superras van Atlantis op te sporen. Volgens de legende zou het noordse eiland in zee zijn verdwenen, maar slaagden een aantal inwoners erin te ontkomen naar de hoogvlakten van de Himalaya. Hun kinderen en kleinkinderen zouden de rechtstreekse voorvaders zijn van het Indo-Europese ras, dat jammer genoeg verontreinigd is met het bloed van lagere rassen. De expeditieleden kregen de opdracht om uit te kijken naar de hogepriesters van het mythische ras. De Tibetaanse bevolking werd opgemeten; schedel, vingers, armlengte, gelaatstrekken, elementen die men later hanteerde bij het bepalen van de karakteristieken van het arische ras. In dezelfde periode gaat een expeditie op pad naar Zuid-Frankrijk, naar het land van de Katharen. Montsegur trok hun aandacht, de burcht waar de ketters zich tot kort voor hun totale uitroeiing door de katholieke kerk schuilhielden. Volgens de legende konden een paar kathaarse priesters aan de inquisitie ontsnappen en namen ze iets zeer kostbaars mee dat ze in de grotten in de omgeving verstopten. Bedoeld wordt: de Heilige Graal, de kelk die het bloed van Jezus zou bevatten; de beker van alle wijsheid die zijn bezitter grote macht en voorspoed brengt.

Van de kopstukken waar Hitler zich mee omringde, is ondertussen bekend dat ze veel interesse hadden voor het occulte, voor astrologie, sterrenwichelarij, pendels en waarzeggerij. Samen met de fascinatie van sommige figuren - waaronder Hitler - voor oude heidense legenden en noordse mythische figuren uit het Europees verleden en de Duitse geschiedenis, gecombineerd met religieuze symboliek, ontstond een ideologie die aan de Duitse bevolking werd gepresenteerd als de godsdienst van het Derde Reich. Het volk werd begeesterd door de massa-optochten, de oogverblindende verkleedpartijen, de perfecte discipline van de marcherende SS-soldaten, de tot op de seconde getimede monsterchoreografieën in de splinternieuwe stations, het licht van honderden schijnwerpers, de duizenden wapperende nazi-vlaggen, de prachtig versierde standaards van de regimenten, de opzwepende tonen van trompetten en alsof dat allemaal nog niet genoeg was: de führer himself, de redder des vaderlands, de man waarop men alle hoop richtte, aangekondigd met veel bravoure en trompettengeschal als op de dag des oordeels: de nationaal-socialistische Messias.

De regie was perfect, het materiaal herkenbaar, de methode tot in de allerkleinste consequentie uitgetest met orgastische en bombastische bijeenkomsten tot doel die tot ver over de Duitse grenzen het bewijs leverden van de macht en de eensgezindheid van de Hitler-partij. De nachtelijke fakkeltochten waarin duizenden partijleden opstapten om grote runenfiguren te maken in het nachtelijke donker, de eindeloze rijen lichtjes die aan de camera's voorbijtrokken, ze straalden tegelijk zelfvertrouwen en gevaar uit en wedijverden met de beelden in de bioscoopjournaals van duizenden en duizenden soldaten in een immense vlakte die tegelijk heil!, heil!, heil! scanderen naar hun leider, hun fûhrer, hun redder.

In de kleine intieme Hitler-kring waren vooral Himmler en Hess met het occulte en het bovennatuurlijke bezig. Toen de Britten erin slaagden om met hun radar de Duitse onderzeeërs te lokaliseren, hield men dat in Berlijn voor een occulte prestatie en werd alles in het werk gezet om via voorspellingen en pendel-sessies het tij te keren. Nostradamus, de mythische toekomstvoorspeller uit de 16de eeuw, werd zelfs van stal gehaald en in zijn troebele kwatrijnen probeerden specialisten hoopgevende voorspellingen te ontwaren. Uiteindelijk liet men in Hitlers war room Duitse troepenbewegingen en strategische keuzen afhangen van de stand van de sterren en het advies van voorspellers en helderzienden. Himmler, die tijdens de oorlog de SS uitbouwde tot een leger van goed getrainde intellectuelen en militairen, een kaste, uitverkoren om het na-oorlogse Duitsland te gaan leiden, zag zichzelf als de leider van een spirituele beweging naar het voorbeeld van de Kruisridders: de SS als het arische ras van de toekomst, een ras dat boven alle rassen zou staan en dus aanspraak kon maken op de totale macht. Om het ras van voldoende manschappen te voorzien startte hij in de jaren '30 met het project Lebensborn: arische mannen werden met jonge arische meisjes in contact gebracht om arische baby’s te verwekken. Tussen 1933 en 1945 werden ruim 11.000 Lebensbornbaby's geboren. Ze hadden geen ouders en waren eigendom van de staat. Tegelijk werden in Polen naar schatting 200.000 jonge kinderen gekidnapt en in Duitsland door jonge gezinnen opgevoed. Ze waren allemaal blond en blauwogig en bedoeld voor de kweek in het Levensborn-programma.

Nazi's – The Occult Conspiracy is een documentaire van Discovery Channel, ondertussen een autoriteit op het vlak van toegankelijke historische reportagefilms. Met bijna uitsluitend originele footage vertellen de makers het verhaal van de nazi-ideologie, die haar oorsprong vindt in religie en occulte praktijken. De swastika, het hakenkruis in de volksmond, het beladen symbool dat voor alles staat wat met Duitse agressie en jodenvervolging te maken heeft, krijgt z'n historische plaats terug in de noordse mythologie en blijkt net zoals de winter- en zonnewende door de Nazi's te zijn gerecupereerd ter vervanging van christelijke feestdagen. Zelfs het doopsel en het huwelijk ontsnapten in de laatste periode van het Derde Rijk niet aan de inmenging van de nazi's: het kruis was vervangen door een foto van de fûhrer en het huwelijk werd gesloten door een SS-officier.

BEELD EN GELUID
Met als basismateriaal heel veel originele filmopnamen uit de periode zelf, professioneel of van amateurs, is de beeldkwaliteit van deze documentaire zeer variërend. De kleurenopnamen die van zeer recente datum zijn, hebben felle en toch ingehouden tinten en maken het bekijken van het materiaal een stuk makkelijker door de afwisseling die ze brengen in een zee van zwart/wit-beelden. Geluid ontbreekt meestal, maar de makers hebben gezorgd voor een doelmatige soundtrack met een grote variatie van toepasselijke geluiden. De 5.1-versie zorgt voor een stevig surround-effect. Er is sprake van ruis en ongerechtigheden, maar dat is onvermijdelijk bij dit soort materiaal.

EXTRA'S
Deze dvd bevat geen extra's.

CONCLUSIE
Nazi's – The Occult Conspiracy heeft een origineel en zelden aangeroerd onderwerp, nl. de camouflagetechniek die de nazi-ideologie gebruikte om zich een makkelijke toegang te verschaffen tot het Duitse volk. Praktijken en attributen uit het christendom, de noordse religie, het hindoeïsme, de cultuur van Romeinen en Egyptenaren en heidense gebruiken van de Germanen werden gecombineerd met de legende over Atlantis, de Heilige Graal, de Ridders van de Ronde Tafel, de fantasiewereld van Richard Wagner, de voorspellingen van Nostradamus, occulte aangelegenheden, astrologie, waarzeggerij en het gebruik van pendels. Het resultaat was een allegaartje dat uiteindelijk zou resulteren, niet in een betere wereld, maar in dictatuur en discriminatie, moord en doodslag.


cover
Studio: House Of Knowledge

Regie: Tracy Atkinson, Joan Baran
Met: Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Joseph Goebbels

Film:
8/10

Extra's:
0/10

Geluid:
7,5/10

Beeld:
7/10


Regio:
2

Genre:
Documentaire

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
1998

Leeftijd:
12

Speelduur:
104 min.

Type DVD:
SS-SL


Beeldformaat:
1.33:1 PAL

Geluid:
Engels Dolby Digital 5.1

Ondertitels:
Nederlands
Extra's:
• geen

Andere recente releases van deze maatschappij