:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> UFO - ENCOUNTERS & EVIDENCE
UFO - ENCOUNTERS & EVIDENCE
Bespreking door: William - Geplaatst op: 2005-07-10
DOCUMENTAIRE
Een vierdelige documentairereeks van distributeur House Of Knowledge, gemaakt in opdracht van The History Channel, het is niet niks voor een onderwerp dat meestal in verband gebracht wordt met goedgelovigen, naïevelingen en fantasten. Een onderwerp ook dat in de voorbije halve eeuw vaker tot controverse heeft geleid dan welk fenomeen ook en waarvoor tot op de dag van vandaag, ondanks de vele waarnemingen en zelfs film- en video-opnamen, geen tastbaar bewijs is geleverd in de ene of de andere zin. UFO's of Unidentified Flying Objects kunnen van alles zijn, natuurlijke fenomenen, atmosferische omstandigheden, misinterpretaties, vervalsingen en ja, ook onverklaarbare en technisch quasi onmogelijke gebeurtenissen waarvan er ten minste eentje, in de streek rond Ans in Wallonië, zowel door F16-vliegtuigen als door grondradarstations is geregistreerd, een situatie die zich nooit eerder heeft voorgedaan en die in elk geval bewijst dat er misschien toch wel iets aan de hand is.

1. Alien Abduction
UFO – Encounters & Evidence begint met getuigenissen over ontvoeringen door UFO's. In de Verenigde Staten zijn er een aantal zeer bekende gevallen van mensen die beweren te zijn ontvoerd door een UFO voor medische experimenten. Allemaal zijn ze later in de buurt van de plek waar ze werden ontvoerd teruggevonden. De meesten van hen hebben geen directe herinneringen meer, maar zijn in staat om onder hypnose toegang te krijgen tot de verborgen informatie. Specialisten die het fenomeen bestuderen beweren dat de buitenaardsen de herinneren geblokkeerd hebben, tegenstanders spreken van suggestie vanwege de hypnotiseurs tijdens de scéances, waardoor de betrokkenen foute bekentenissen en zelfs leugens zouden vertellen. Vast staat dat de herinneringen van vele ondervraagde ontvoerden in dezelfde richting gaan, ook wat hun beschrijving van de buitenaardsen zelf betreft. Die worden herkend als humanoïden (mensachtigen dus met een hoofd, romp, armen en benen), maar met driehoekige, emotieloze gezichten en koele blikken als bij robots. Ze spreken niet via taal, maar van brein tot brein en maken gebruik van geavanceerde technologieën zowel om hun ruimtetuigen te bewegen als om de medische test uit te voeren. In sommige gevallen is er sprake van bevruchtingen en van kinderen van gemengd geslacht, meervoudige en zelfs regelmatige ontvoeringen, zelden is er sprake van uitgesproken vijandigheid van de ontvoerden ten opzichte van hun ontvoerders/daders of omgekeerd.

2. UFO Cults
Minder direct verbonden met UFO's is de documentaire over UFO-cultussen in de Verenigde Staten: individuen die zich uitgeven voor gezondenen met een opdracht of boodschap van boven die discipelen, zeg maar goedgelovigen, ronselen met de belofte van een betere wereld en die geleidelijk aan onder invloed van New Age of semi-godsdienstige stromingen evolueren tot brengers van een blijde boodschap die verband houdt met vliegende schotels die tegen een bepaald tijdstip zullen landen om de gelovigen mee te nemen naar een betere wereld, een soort van paradijs waar alles peis en vree is. In het geval van de sekte Heaven's Gate leidde dat in de USA tot een drama waarbij tientallen aanhangers tegelijk zelfmoord pleegden zodat tenminste hun ziel de lange reis door het heelal zou kunnen maken. Een andere UFO-sekte, nl. Uranius, ging er van uit dat 2001 een sleuteljaar was in de ontmoeting met de buitenaardsen, maar haar leider vertelde er fijntjes bij dat indien de ontmoeting niet doorging dat kwam omdat de discipelen hoogstwaarschijnlijk niet klaar waren voor de bevrijding door de kosmische broeders.

3. UFO's Versus The Government
Zeer merkwaardig is het gedrag van de Amerikaanse overheid inzake UFO's: terwijl in de Koude Oorlog en ook daarna alles in het werk werd gesteld om eventuele Russische en andere vijandige infiltraties op het eigen grondgebied te voorkomen door het ontwikkelen van atoomwapens en een afweerschild, was er nauwelijks interesse voor een buitenaardse invasie. Het Amerikaanse militaire apparaat deed er alles aan om de bewijzen ofwel te verklaren, te ontkrachten of desnoods in de doofpot te stoppen. Wetenschappelijke werkgroepen die werden opgericht om de bewijzen te bestuderen stierven een stille dood of kwamen met rapporten die de UFO-waarnemingen afdeden als fantasieën en sprookjes. Getuigen werden afgeschilderd als psychologisch labiel en in geval het om militairen of piloten ging, werd een zwijgplicht opgelegd. Van de honderden Amerikaanse piloten die onverklaarbare waarnemingen hebben gedaan tijdens hun vluchten, is uiteindelijk maar een handvol bij z’n beweringen gebleven. De meesten houden ook na de pensionering hun mond. Eén en ander heeft ertoe geleid dat rond alles wat met UFO's te maken heeft een sfeer van geheimzinnigheid en geheimdoenerij hangt.

4. UFO's Testing the Evidence
Niettegenstaande alle pogingen om UFO-waarnemingen te bagatelliseren en af te doen als waanvoorstellingen, zijn er wereldwijd tienduizenden meldingen van vliegende schotels die in de buurt van mensen rondhingen, van bijna-contacten, ontvoeringen, onverklaarbare stralingsverhoging op landingsplaatsen, film- en video-opnamen. Het geval van honderden waarnemingen in en rond het Waalse plaatsje Ans met zeer gedetailleerde beschrijvingen van enorme driehoekige, geluidloze tuigen met blauwe, rode en gele lichten die minutenlang stil in de lucht hingen om vervolgens tegen een onwaarschijnlijke snelheid in het niets te verdwijnen, is één van de bekendste fenomenen van de laatste 25 jaar. De meldingen kwamen niet alleen van gewone burgers, maar ook van militairen, piloten die de tuigen achtervolgden en politiemannen op patrouille. Het Belgische leger zag zich bij monde van een hoge officier verplicht een persconferentie te houden en toe te geven dat de onbekende tuigen of fenomenen door vliegtuigen en grondstations waren opgemerkt, wat zeer uitzonderlijk is en bewijst dat er wel degelijk iets aan de hand was.

UFO – Encounters & Evidence trekt het bestaan van vliegende schotels niet in twijfel, noch worden de believers belachelijk gemaakt. Uit duizenden getuigenissen zijn er een paar zeer merkwaardige geselecteerd voor deze documentairereeks en bovendien zijn ze vaak of meestal door meer dan één persoon bevestigd, in het beste geval door een soldaat, een politienman of iemand van een brandweerkorps. Bijna onopvallend, maar voor een aandachtige toeschouwer wel duidelijk aanwezig, is de suggestie dat UFO's altijd voorkomen in de buurt van Amerikaanse militaire bases. Het kan nauwelijks een toeval zijn dat op diezelfde bases vaak zeer geheime nieuwe militaire toestellen worden ontwikkeld en/of getest en dat de Amerikaanse overheid in de voorbije 60 jaar ofwel het bestaan van vliegende schotels heeft ontkend of de onderzoekingen gedwarsboomd of in de doofpot gestopt. Wat er ook van zij, de houding die het Pentagon aanneemt in deze kwestie leidt er niet toe dat buitenstaanders de indruk krijgen dat er niets aan de hand is. Heel vreemd in de hele affaire is bovendien de vaststelling dat vliegende schotels - waarvan foto’s en filmopnamen bestaan – aan een zekere mode onderhevig zijn: leken ze in de jaren veertig nog op omgekeerde soepborden, tegen het midden van de jaren '90 zijn ze geëvolueerd naar hightech toestellen met een zeer moderne look.

Dat een supermacht zoals de USA in staat is om zeer geavanceerde tuigen te bouwen, zal niemand verbazen, maar in het bestaan van geluidloze toestellen gelooft voorlopig wellicht geen mens, tenzij het zou gaan over toestellen met bewegende vleugels die de luchtstromingen als energie kunnen gebruiken. Maar dan is er het probleem van de ongelooflijke snelheden die de UFO's worden toegedicht: daarvoor heb je nieuwe energiebronnen nodig, zeer krachtige, schone en compacte. Een ander moeilijk punt blijft de behandeling van de zgn. ontvoerden: waar plaatsen we de medische experimenten die op ze zijn uitgevoerd, de bevruchtingen en de afdrijvingen, de geboorten van gemengd ras? Of gaat het om brainwash, om geslaagde pogingen om de herinneringen te blokkeren en waarom is dat dan nodig? Of gaat het over tests om na te gaan hoe mensen reageren bij een buitenaardse ontmoeting? En waarom reageren de Amerikaanse militaire milieus altijd zeer nerveus als het over lange afstandsraketten van de Russen gaat, om een eventuele Noord-Koreaanse/Iraanse/Syrische nucleaire dreiging (de zgn. Ax of Evil), maar doen ze ogenschijnlijk niks als het UFO's betreft? Kunnen ze het zich permitteren om het fenomeen af te doen als inbeelding, ook al zijn er bevestigde registraties van onbekende tuigen, of weten zij meer? Waar is wie mee bezig?

BEELD EN GELUID
Het beeld van deze reportages is goed van kwaliteit gezien de omstandigheden. De interviews met getuigen, de specialisten en de ensceneringen voldoen aan alle hedendaagse normen, het archiefmateriaal heeft de kwaliteit van het eenmalige ogenblik bij de weersgesteldheid en de omstandigheden van dat moment. Hetzelfde geldt voor het geluid.

EXTRA'S
Deze dvd bevat geen extra's.

CONCLUSIE
UFO - Encounters & Evidence probeert inzicht te geven in de problematiek van de Unidentified Flying Objects of vliegende schotels, zoals ze bij ons gemeenzaam worden genoemd. Een definitieve conclusie wordt hier niet getrokken. Deze documentaires lossen het vraag over "waar of niet waar" niet op. Ze bieden wel inzicht in allerlei fenomenen omtrent UFO's en suggereren toevallige coïncidenties. Voor de liefhebbers.


cover
Studio: House Of Knowledge

Regie: diverse
Met: diverse

Film:
8/10

Extra's:
0/10

Geluid:
7/10

Beeld:
7,5/10


Regio:
2

Genre:
Documentaire

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
2002

Leeftijd:
12

Speelduur:
180 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
8715664017630


Beeldformaat:
1.85:1 anamorfisch PAL

Geluid:
Engels Dolby Surround 2.0

Ondertitels:
Nederlands
Extra's:
• geen

Andere recente releases van deze maatschappij