:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> BATTLESTAR GALACTICA - SEIZOEN 3
BATTLESTAR GALACTICA - SEIZOEN 3 (BLU-RAY)
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2010-07-12
SERIE
Na maanden van omzwervingen heeft de Galactica eindelijk een planeet gevonden waarop de mensheid een doorstart kan maken. De kolonisatie is één jaar bezig als plots, op het einde van seizoen 2, de Cylons met een indrukwekkende bezettingsmacht New Caprica overnemen en de mensheid tot slavernij dwingen. Alleen admiraal Adama (Edward James Olmos) kan met een handjevol getrouwen, onder wie zijn zoon Lee (Jamie Bamber), met de Galactica tijdig naar een ander punt in de ruimte springen. De bezetting is uiterst wreed: president Baltar (James Callis) wordt met een pistool tegen het hoofd gedwongen om de bevelen van de Cylons uit te voeren en het verzet wordt genadeloos de kop ingedrukt. Ondanks het feit dat hij in gevangenschap een oog is kwijtgeraakt, leidt voormalige kolonel Saul Tigh (Michael Hogan) een ondergrondse guerilla. Het verzet en de Galactica herstellen clandestien het contact en er wordt er een plan gesmeed om de bezetter een koekje van eigen deeg te geven. De Cylons zijn echter niet zo'n homogeen blok als ze willen doen uitschijnen. Een kloon van Sharon Valerii (Grace Park) heeft de kant van het verzet gekozen, alhoewel dat haar verraden heeft, want presidente Roslin (Mary McDonnell) heeft haar pasgeboren baby, een hybride mens-Cylonwezen, achtergehouden en ze heeft Sharon laten geloven dat het kind dood is. Ook Number Six (Tricia Helfer) en D'Anna Biers (Lucy Lawless) liggen met elkaar in conflict over de vraag of ze de mensheid het best kwijt of rijk zijn. Het D'Anna-model ontwikkelt bovendien een zware ongezonde obsessie over de identiteit van de vijf tot nog toe onbekende Cylon-agenten die tussen de mensen zijn geïnfiltreerd en die één of andere obscure goddelijke betekenis zouden hebben in de voorspelling over het vinden van de aarde. En ook onder de kolonisten heerst er verdeeldheid: de bezetting door en de collaboratie met de Cylons laat een paar stinkende, open wonden achter en meer dan eens staan de verschillende partijen met getrokken messen tegenover elkaar in plaats van de gemeenschappelijke vijand te bevechten. Maar wie is er op de duur nog vijand, wie is er vriend?

The Cylons were created by Man
They rebelled
They evolved
And they have a plan.

Ook dit derde seizoen van Battlestar Galactica is een uitstekende mengeling van flitsende actie en doordacht drama, waarin de grenzen van de moraal constant in beweging zijn. Het seizoen bevat enkele subplots en wendingen waardoor de kaarten een paar keer herschud worden en de complexe banden tussen de verschillende protagonisten door elkaar gehaald worden, waardoor de scenaristen nergens zichzelf nodeloos gaan herhalen en het verhaal tegen een nogal pittig tempo voort wordt gestuwd. Zo begint de reeks met een soort van herstart, waarbij een dik jaar over de gebeurtenissen heengaat en na een periode van relatieve vrede de oorlog tegen de Cylons van het ene ogenblik op het andere in alle hevigheid opnieuw losbarst, na een initieel kwartet van afleveringen waarin de kolonisten gedwongen worden hun nieuw paradijs op te geven. Naast de interessante uitgangspositie waarbij de mensheid een polytheïstische religie aanhangt en de Cylons als dragers van het Ware Geloof de aanbidding van hun éne god manu militari willen opleggen, zijn de verschillende fracties in deze reeks een stuk minder zwart-wit dan in de vorige twee reeksen.

Een greep uit de talloze subplots dan. De Cylons, waarvan er intussen zeven modellen bekend zijn bij ons, kijkers, worden door de mensen niet meer beschouwd als paria's; er wordt zelfs op een zeker ogenblik met ze onderhandeld als met gelijken, en terwijl de kloon van Sharon Valerii die in de vorige reeks op Galactica is verzeild nog ei zo na gelyncht werd (met Adama die de strop hoogstpersoonlijk aantrok), krijgt ze nu als overloper het vertrouwen, zij het schoorvoetend, van de rest van de bemanning. Of dit vertrouwen gerechtvaardigd is, zal nog wel blijken, want het feit dat ze een halfbloedkind op de wereld heeft gezet, zit bepaalde bemanningsleden hoog. Een ander personage dat overloopt van ambiguïteit (én pretentie) is Gaius Baltar, van wie het op de duur voor niemand meer duidelijk is of hij nu het slachtoffer is van de omstandigheden of een smerige collaborateur. Zijn leven wordt op de duur gedomineerd door de vraag of hij nu zelf een Cylon is of niet; alleszins een vraag waarop het antwoord hem eventueel verlossing kan bieden voor zijn verraad en hij met een schone lei opnieuw kan beginnen. Ook een personage als kolonel Tigh (Michael Hogan) is moreel zeer dubbelzinnig: hij is onwrikbaar in zijn verzet tegen de Cylons, in die mate zelfs dat het hem een oog kost, vermoordt dan zijn vrouw omdat die collaboreert met de bezetters, wordt uiteindelijk door deze traumatische ervaring opnieuw overmand door de drankduivel, maar hij blijft in de ogen van zijn manschappen een glorieuze held. Kara Thrace (Katee Sackhoff) en Lee Adama zijn verwikkeld in een complexe persoonlijke relatie, waarbij ze uiteindelijk met de verkeerde persoon trouwen (in casu niet met elkaar, zoals iedereen had verwacht) en hun leven daardoor onherroepelijk naar de knoppen helpen. Tyrol (Aaron Douglas) en Cally (Nicki Clyne) hebben problemen met het combineren van hun job met het ouderschap, wat pijnlijk duidelijk wordt als ze allebei bijna in het vacuüm van de ruimte worden gezogen. Om een lang verhaal kort te maken: iedereen heeft met iedereen nog wel een rekening te vereffenen.

Veel schoon volk, dus, en d'r wordt zonder meer op hoog niveau geacteerd in Battlestar Galactica. Alhoewel je in het begin mogelijk Sam (Michael Trucco), Helo (Tahmoh Penikett) en Lee een paar keer verwisselt omwille van hun identieke haarsnit, is dit euvel vrij snel verholpen. De verschillende subplots gaan vloeiend in elkaar over en zonder té uitdrukkelijk alles van naaldje tot draadje te verklaren, alhoewel er toch een paar plotwendingen qua geloofwaardigheid over de schreef gaan - het zogenaamd "kind" van Kara is er eentje van, de plotse vertrouwdheid met het oeuvre van Bob Dylan in deep deep space een andere. De bezetting van New Caprica door de Cylons roept onwillekeurig associaties op met de burgeroorlogen in Irak en Afghanistan, alleen nu bekeken door de bril van de onderworpenen in plaats van de gebruikelijke onderwerpers. Terwijl Gaius Baltar daarbij de plaats inneemt van een door de bezetters in het zadel gehouden plaatselijke bevelhebber, die op het einde van de dag niets anders mag doen dan zwijgen en jaknikken, worden de "helden" van het verhaal tot acties gedwongen, zoals zelfmoordaanslagen die je alleszins niet van helden zou verwachten, en worden degenen die vrijwillig dienst nemen in de politiemacht van de bezetter al redelijk snel als naamloze slechteriken afgeslacht. Wat opnieuw de moraal van de zaak erg dubieus maakt.

Is er één punt van kritiek, dan is het wel dat het aantal subplots bijna exponentieel toeneemt. Scenarist Roger D. Moore heeft nochtans aangekondigd dat alle verhaallijnen in het vierde en laatste seizoen netjes worden afgewerkt, zonder loshangende eindjes. We zijn benieuwd.
 
AFLEVERINGEN
Disk 1:
38. Occupation
Vier maanden al houden de Cylons de mensen op New Caprica krijgsgevangen. Kolonel Tigh leidt het verzet, hopend dat Adama, die met een duizendtal mensen is kunnen vluchten met de Galactica en de Pegasus, zal terugkomen en hard terug zal slaan. De Cylons hebben een tweehonderdtal mensen bereid gevonden om in een politiemacht te dienen die de orde handhaaft. Het verzet ziet ze als collaborateurs en zet een nieuw wapen in tegen de bezetter: zelfmoordcommando's. Kara wordt gevangen gehouden door een Leoben Conoy-cylon (Callum Keith Rennie) die een ziekelijke begeerte voor haar heeft.
 
39. Precipice
Adama is van plan om een verbindingsofficier naar New Caprica te sturen om het verzet te steunen. Zijn keuze valt echter op een wel heel controversiële persoon. Op New Caprica wordt het verzet tegen de Cylons zo heftig dat die besluiten om krachtdadig op te treden: ze verplichten president Baltar om een besluit te tekenen waardoor een willekeurig aantal verzetsleiders, maar ook toevallige passanten, worden gearresteerd. Als het verzet nog steeds niet plooit, zal overgegaan worden tot de executie van de gevangenen.
 
40. Exodus part 1
Sharon komt de rebellen ter hulp en Tyrol kan net voorkomen dat Cally wordt geëxecuteerd. D'Anna (Lucy Lawless) heeft nachtmerries en ze raadpleegt een orakel dat haar openbaart dat Sharons baby, Hera, nog leeft.
 
41. Exodus part 2
Adama heeft alles op alles gezet om de mensenbevolking van New Caprica te evacueren. Zijn plan is erg gedurfd, maar vergt offers. Hij heeft Lee bevolen zich afzijdig te houden, maar die negeert het bevel. De leider van het verzet, kolonel Tigh, moet een verrader die hij helemaal niet had ingeschat, terechtstellen en dat valt hem zwaar. Als de omvang van de verrassingsaanval op New Caprica duidelijk wordt, vindt D'Anna dat het experiment in samenleven tussen Cylons en mensen mislukt is en ze wil wat er van de stad over is vernietigen met een kernwapen. Wanneer de rebellentroepen het schip van Baltar innemen, is die samen met Number Six gevlucht.
 
42. Collaborators
Terwijl Battlestar Galactica zijn wonden likt, heeft een zeskoppige jury die zich The Circle noemt zich onder leiding van Saul op de berg dossiers van collaborateurs gestort. Wie door The Circle schuldig wordt bevonden, gaat stante pede zonder ruimtepak de luchtsluis uit. De stemming is altijd unaniem geweest, maar als het dossier van Felix Gaeta (Alessandro Juliani) op tafel komt, begint Tyrol te twijfelen en trekt Sam (Michael Trucco) zich terug. Als vervanger in The Circle wordt geopteerd voor Kara (Katee Sackhoff), die nog niet helemaal bekomen is van haar gevangenschap. Gaeta was echter de anonieme bron binnen de het collaboratieregime van president Baltar.
 
Disk 2:
43. Torn (1)
Kara en Tigh veroorzaken met hun uitspraken over zij die niet op New Caprica gevangen hebben gezeten, onrust onder de bemanning. Om zijn hachje te redden vertelt Gaius aan zijn gijzelnemers wat hij op de hoogte is over de ligging van de aarde. Wanneer er onderweg een schip wordt gevonden waarop alle Cylons het slachtoffer zijn van een biologisch wapen, wordt Gaius er op uitgestuurd om de balans op te maken.
 
44. A Measure Of Salvation (2)
Gaius wordt er door de Cylons van beschuldigd dat hij wetens en willens het geïnfecteerde baken heeft binnengehaald. Lee leidt een verkenningsmissie naar het moederschip van de Cylons, waar nog vijf overlevenden worden aangetroffen. Dokter Cottle (Donnelly Rhodes) onderzoekt ze en constateert dat ze ten prooi gevallen zijn aan een virus dat onschadelijk is voor de mens, maar waartegen Cylons geen antilichamen hebben. Bovendien lijkt het erop dat, als de Cylons reïncarneren, het virus ze volgt. Adama en Roslin moeten bijgevolg beslissen of ze de ziekte als wapen gaan inzetten of niet.
 
45. Hero
Galactica onderschept een Raider-schip waarin een gevangene van de Cylons, Bulldog (Carl Lumbly), is ontsnapt. Voor de oorlog met de Cylons uitbrak, werd Bulldog op verkenningsmissie achter de linies gestuurd door Adama, maar hij werd neergehaald. Laten we het erop houden dat hij niet echt al te beste herinneringen overhoudt aan zijn overste. Kara analyseert intussen de achtervolging van Buldog door twee Cylon-raiders en ze komt tot de conclusie dat ze hun prooi wel erg snel hebben laten gaan.
 
46. Unfinished Business
Op geregelde tijdstippen organiseert Adama op het schip een boksmatch, waarbij iedereen iedereen mag uitdagen, zonder onderscheid van geslacht of rang. Het is dé uitlaatklep bij uitstek waarbij iedereen die nog een eitje te pellen heeft met een collega, zijn of haar frustraties eruit mag meppen. Kara en Lee dorsten allebei naar bloed voor iets wat de avond voor Kara's huwelijk is gebeurd.
 
Disk 3:
Bevat vooreerst de extended cut van Unfinished Business, en dan...

47. The Passage
Een lading bedorven voedsel dwingt Galactica om uit te wijken naar een planeet waar veel vruchtbare algen groeien. De planeet is echter enkel bereikbaar door een stralingsveld waar alle schepen moeten doorgeloodst worden. De piloten van de Raptors staan daardoor bloot aan een immense hoeveelheid radioactieve straling waarvan ze kotsmisselijk worden. Kat (Luciana Carro) wil de held uithangen en verwisselt haar stralingsmeter met die van Helo.

48. The Eye Of Jupiter (1)
Terwijl een contingent arbeiders bezig is om algen te oogsten, vinden ze op dezelfde planeet een tempel waarin het Oog van Jupiter zich bevindt, een baken op weg naar de Aarde. Terwijl de bemanning van Galactica probeert om de inscripties te ontcijferen, dagen er vier Cylonkruisers op. De Cylons vragen en krijgen een onderhoud met Adama: ze garanderen vrije aftocht (én geven Gaius Baltar er als bonus bij) als de mensen de tempel van Jupiter aan hen overdragen. Adama blaast echter nog liever de boel op met zijn eigen mensen erbij en hij beveelt een nucleaire aanval om de tempel tot gruis te vermalen, eerder nog dan dat de Cylons die in handen krijgen.
 
49. Rapture (2)
Starbuck is neergehaald boven vijanderlijk gebied. Sam (Michael Trucco) wil een reddingsmissie organiseren, maar Lee wil dat iedereen zich aan zijn orders houdt en de tempel van Jupiter verdedigt. Als Sharon te weten komt dat haar kind nog leeft, pleegt ze zelfmoord om in een nieuw lichaam op het Cylon-schip te reïncarneren. D'Anna blijft op de grens tussen leven en dood heen en weer wippen om de gezichten van de Final Five te kunnen zien. De andere modellen vinden dat ze meer en meer een risicofactor vormt.
 
Disk 4:
50. Taking A Break From All Your Worries
De gevangengenomen Baltar wordt door Bill Adama en presidente Roslin zwaar onderdrukt gezet om al zijn collaboratiedaden als president uit de doeken te doen. Als de man echter de lippen op elkaar houdt, dan helpt er maar één ding en dat is hem injecteren met een waarheidsserum dat feitelijk nog niet echt hondend procent stabiel is. In het dagelijkse leven gaat het niet goed in het huwelijk tussen Sam en Starbuck en ook niet tussen Lee en Dee (Kandyse McClure). De beide koppels praten openlijk over echtscheiding.
 
51. The Woman King
Een epidemie breekt uit onder de vluchtelingen van Sagittaron. De Sagittarons weigeren omwille van hun religie echter medische hulp, alhoewel de ziekte eenvoudig te genezen is. Er is echter één complicatie: er is veel te weinig van het geneesmiddel voorhanden om iedereen preventief in te enten. Als Helo (Tahmoh Pinkett) meent dat de sterfte onder de Sagittarons veel hoger is dan onder eender welke andere groep patiënten, verdenkt hij doctor Robert (Bruce Davison) ervan moedwillig patiënten om zeep te helpen.

52. A Day In The Life
Callie en Tyrol komen klem te zitten in een compartiment waaruit langzaam maar zeker alle lucht weglekt. Er wordt een poging ondernomen om het luik van buitenaf te openen, maar dat is niet zonder gevaar. Adama "viert" zijn huwelijksverjaardag, mijmerend over zijn drankzuchtige vrouw Carolanne (Lucinda Jenney). Met het proces tegen Gaius Baltar in het vooruitzicht moet er een voorzitter van de rechtbank worden aangesteld. Presidente Roslin laat de naam van Lee vallen.
 
53. Dirty Hands
Er heerst gemor onder de werkers omdat dezelfde bevolkingsgroepen altijd de leuke jobs krijgen en andere altijd het vuile werk mogen opknappen. Een ongeval met een Raptor waarbij slechte brandstof is getankt, doet de gemoederen nog wat hoger oplaaien, want een deel van de bemanning komt duidelijk niet aan de voorgeschreven rusttijden. Als er ook nog een jonge arbeider zijn hand verliest aan de lopende band, is de maat vol en Tyrol roept op tot een algemene staking. Volgens Adama is zulks echter in oorlogstijd gelijk aan muiterij.
 
54. Maelstrom
Kara krijgt nachtmerries waarin Leoben Conoy (Callum Keith Rennie) een duidelijke rol speelt en hij haar confronteert met haar niet al te gelukkige jeugd. Tijdens een patrouille meent ze een ruimteschip te zien en ze duikt onverhoeds het oog van een storm in. Op de opnames is er echter geen Raider in velden of wegen te bespeuren. Is Kara niet gewoon gek aan het worden?
 
Disk 5:
55. The Son Also Rises
Het proces tegen Gaius Baltar wordt voorbereid: er wordt een tribunaal gekozen en omdat presidente Roslin alles volgens het boekje wil laten verlopen, heeft Baltar zelfs een advocaat. Die wordt echter om het hoekje geholpen via een bomaanslag; het is alvast een teken over de haat van de bevolking jegens Baltar. Een zekere Romo Lampkin (Mark E. Sheppard) biedt zich aan als nieuwe wettelijke vertegenwoordiger om eer en roem met het proces te kunnen halen. Adama geeft Lee de opdracht om Lampkin te beschermen tegen aanslagen, maar Lee heeft andere zaken aan het hoofd en is er in de eerste plaats al niet over te spreken dat een stuk ongedierte als Baltar überhaupt verdediging verdient.

56. Crossroads part 1
Het proces tegen Baltar begint en kolonel Tigh maakt niet zo'n goede indruk door ladderzat te getuigen. Uit een soort rechtvaardigheidsgevoel omdat zelfs een zwijn als Baltar een eerlijk proces verdient, biedt Lee zijn diensten aan de verdediging aan. Samen met Lampkin kan hij twee keer de getuigen à charge schaakmat zetten. De vloot moet intussen wel in beweging blijven, want de Cylons zitten hem op de hielen. Presidente Roslin doet in de getuigenbank een schokkende bekentenis.
 
57. Crossroads part 2
Lee weet de rechters te ervan overtuigen dat het proces tegen Baltar eerder een lynchpartij is dan een eerlijk geding. Door zijn bemiddeling komt de rechtbank tot een fel gecontesteerde uitspraak, waarna er rellen aan boord uitbreken. Vier bemanningsleden beseffen plots, nadat ze eigenaardig reageren op een muziekje, dat ze Cylons zijn.
 
BEELD EN GELUID
Battlestar Galactica staat wederom op Blu-ray in een uitmuntende kwaliteit, als u de korrelige beeldstructuur en de ongepolijste belichting er voor lief bij neemt. Voor wie er nog aan moest twijfelen dat dit de visie van de auteurs is, staat er op de eerste disk een waarschuwing dat de verminderde beeldkwaliteit puur intentioneel is. De kleuren zijn hard en ongenuanceerd; in het scherp contrasterende beeld komt de grain nog eens extra hard uit de verf. De eerste afleveringen, die zich voornamelijk afspelen op New Caprica, zien er nog enigszins natuurlijk en bij daglicht gefilmd uit, daarna wordt het decor weer ingeruild voor de onmetelijk diepzwarte inkttinten van de ruimte. Veel scherp afgetekend neonlicht in voornamelijk roodtinten is er dan weer te zien in de scènes die zich afspelen in het baseship van de Cylons. De DTS-HD MA-5.1 track heeft alles mee om deze disk alweer tot een winner in zijn categorie te maken: duidelijk afgelijnde dialogen, diepe explosies, een wijd openend geluidsbeeld wanneer de Vipers uitrukken, afgetopt met hier en daar een frisse schietpartij met lekkere analoge kogels.
 
EXTRA'S
Terwijl de dvd-release te kampen had met een schromelijk gebrek aan bonusmateriaal, worden op de Blu-ray alle registers opengetrokken. Zowat alle afleveringen bevatten een audiocommentaartrack, sommige afleveringen bevatten er zelfs twee, waarin cast, crew en producenten de honger van de meest veeleisende Galactica-fan stillen en waarvan het leeuwendeel van de hand is van door David Eick (die eerder al via download beschikbaar waren). Ook zijn er ongeveer 69 minuten verwijderde scènes, netjes verdeeld over de afleveringen. Daarnaast is er de webafleveringen van The Resistance, een tiendelige uitgewerkte nevenplotlijn die parallel met de hoofdafleveringen loopt. De extra's bevatten vervolgens 76 minuten videoblogs van David Eick en om het plaatje compleet te maken krijg je er op de laatste disk de volledige soundtrack bovenop. Ook de mini-encyclopedie The Oracle is aanwezig.
 
CONCLUSIE
Jammer genoeg is deze voorlopig in de Benelux niet als een volledige serie te krijgen, maar de afzonderlijke seizoenen van Battlestar Galactica zijn met zorg gemaakte topreleases die op alle gebied uitmunten. Het laatste seizoen wordt in het najaar van 2010 verwacht.coverStudio: Universal

Regie: Sergio Mimica-Gezzan, Felix Enriquez Alcalá, Michael Rymer, Jean de Segonzac, Bill Eagles, Robert Young, Michael Nankin, Edward James Olmos, Rod Hardy, Wayne Rose
Met: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Katee Sackhoff, Jamie Bamber, James Callis, Tricia Helfer, Callum Keith Rennie, Grace Park, Michael Hogan, Aaron Douglas, Michael Trucco, Rekha Sharma, Jennifer Halley, Tahmoh Penikett, Michael Hogan, Alessandro Juliani

Film:
8,5/10

Extra's:
8/10

Geluid:
9,5/10

Beeld:
9,5/10


Regio:
B

Genre:
Sciencefiction

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
2007

Leeftijd:
16

Speelduur:
954 min.

Type DVD:
SS-DL


Beeldformaat:
1.78:1 HD

Geluid:
Engels DTS-HD MA 5.1
Frans DTS-HD MA 5.1

Ondertitels:
Nederlands, Frans, Engels, Deens, Noors, Fins, Zweeds
Extra's:
• Audiocommentaartrack
• Verwijderde scènes
• Documentaire "Resistance"
• David Eick's video blogs
Original soundtrack
• The Oracle

Andere recente releases van deze maatschappij