:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> PARAGRAPH 175
PARAGRAPH 175
Bespreking door: William - Geplaatst op: 2014-07-24
DOCUMENTAIRE
In 1871 keurde de Duitse Reichstag de beruchte Paragrah 175 goed die homseksualiteit strafbaar stelde. In de jaren 90 groeide het verzet en in 1929 bleken communisten en democraten bereid om het artikel uit het strafwetboek te schrappen, maar de opkomst van het nationaalsocialisme van Adolf Hitler vertraagde de procedure en uiteindelijk werd aan Paragraph 175 niet geraakt. De nazi’s breidden in 1935 de wet uit: mannen die verdacht werden van homoseksueel gedrag konden zonder meer opgepakt en veroordeeld worden, zelfs als er geen sprake was van fysiek contact (samen masturberen, bijv.). Terwijl in 1934 slechts 10 mannen werden opgepakt, steeg hun aantal in 1935 tot 8000. Ze werden door de Gestapo in concentratiekampen ondergebracht waar ze een roze driehoek opgespeld kregen. Tussen 5000 en 100.000 mannen zagen zich op die manier van hun vrijheid beroofd. Een derde overleefde de mishandelingen, folteringen en ontberingen in de kampen niet.

 

In 1998 zocht historicus Klaus Müller contact met de Amerikaanse regisseur Robert Epstein en Jeffrey Friedman die in Berlijn hun film The Celluloid Closet (1995) kwamen voorstellen. Hij deed zelf al jarenlang research naar homoseksuele overlevenden van de concentratiekampen en hij overtuigde de Amerikanen ervan dat het de hoogste tijd was om hun getuigenissen op film vast te leggen omdat hun aantal geslonken was tot een tiental. Müller wist zes mannen en 1 vrouw over te halen om voor de camera over hun wedervaren in de nazitijd te getuigen. In Paragraph 175 doen ze hun ontroerend en schokkend verhaal in de meeste gevallen voor het eerst, want net zoals in het geval van Traudl Junge, de secretaresse van Hitler, wilde niemand hun verhaal horen. Tijdens het Adenauertijdperk stond de Duitse natie voor ander uitdagingen en werd er een politiek van stilzwijgen omtrent het bruine verleden in acht genomen.

 
De getuigen in Paragraph 175 zijn allemaal homoseksueel en hebben op Annette Eick na – de enige lesbische getuige in de documentaire – allemaal in nazigevangenissen en –concentratiekampen gezeten. De jongste was 18 toen hij werd opgepakt (in de documentaire 83), de oudste was 28 (in de documentaire 93). Pierre Seel, afkomstig uit de Elzas, doet z’n verhaal afwisselend in het Duits en het Frans. Hij heeft z’n haat tegen alles wat Duits is nooit kunnen verkroppen. Klaus Müller is de eerste Duitsers met wie hij aan dezelfde tafel zit. Ik had gezworen om een Duitser nooit meer de hand te schudden, zegt hij opgewonden en ontdaan, en nu zit jij hier! Hij vertelt over de folteringen en hoe ze in het concentratiekamp Schirmeck-Vorbrück een stuk hout van 25 cm in z’n rectum staken. Het is nooit meer goed gekomen, zegt hij vertwijfeld en lijdend, het is één en al bloed al meer dan vijftig jaar… Annette Eick had meer geluk. Zij verliet Berlijn om in de anonimiteit van het platteland te ontsnappen aan de naziterreur, maar daar werd ze opgepakt omdat ze Joodse was en kort nadien vrijgelaten door de vrouw van een cipier die de deur van de cellen zgn. vergat af te sluiten. Terug in Berlijn kwam ze de postbode tegen met een brief die haar reispas naar Engeland bevatte, geregeld door een goede vriendin die eerder was uitgeweken naar het Verenigd Koninkrijk. Stel dat ik die man niet tegen het lijf was gelopen die ochtend, zegt ze, ik had Auschwitz niet overleefd

 

Vreemd genoeg hadden lesbische vrouwen geen last van Paragraph 175. Misschien beschouwden Hitlers machohorden ze als minder bedreigend, maar wellicht werden ze met rust gelaten omdat vrouwen nodig waren om kinderen te baren voor de toekomstige strijd tegen de rest van de wereld. Lesbiennes die de rumoerige jaren 20 in Berlijn hadden meegemaakt kozen ervoor om zich gedeisd te houden. Ze weken uit naar het buitenland of trouwden met homoseksuele kennissen uit hun vriendenkring.

 

Albrecht Becker was als kind lid van een jeugdbeweging. Hij werd seksueel actief op z’n twaalfde, deed het met leeftijdsgenootjes en later met hun leiders, zelfs na de machtsgreep van de nazi’s toen z’n groep opgenomen werd in de Hitlerjugend. Hij werd later zelf leider en werd uiteindelijk opgepakt nadat er klachten kwamen over contacten met 18-, 19- en 20-jarigen waarmee hij het deed. Dat waren nog zgn. kinderen, zegt hij, alsof ze geen keuze hadden… Homoseksualiteit was aanvankelijk nl. geen probleem, want Ernst Röhm, een vroege medestander van Hitler die o.a. de SA, de nazi-stormtroepen, vorm had gegeven, was zelf openlijk homoseksueel. De linkse pers greep het geval Röhm aan om de nazi’s ervan te beschuldigen een bende sodomieten te zijn, maar Hitler viel z’n oude vriend niet af. Dat deed hij wél in 1935 toen in de zgn. Nacht van de Lange messen de partij werd gezuiverd van vermeende tegenstanders én homo’s. Röhm werd geëxecuteerd. Tegelijk werd Paragraph 175 aangepast en de jacht op homoseksuele mannen geopend.

 

Heinz Dörmer kreeg op een keer de mededeling dat hij op het politiekantoor werd verwacht. Ze zeiden dat men mij ervan verdacht een homo te zijn, zegt hij zachtjes, wat ik niet heb ontkend. Hij werd ingerekend en naar een concentratiekamp gestuurd. Over de behandeling, de folteringen en de verkrachtingen heeft hij nooit met iemand gepraat. Zelfs niet met m’n vader, zegt hij, want die was dood vooraleer ik een manier vond om het onderwerp ter sprake te brengen. Hij huilt, het lijkt op een kleine ontlading, eindelijk, na meer dan 50 jaar. Na de oorlog is hij in de zaak van z’n broer begonnen alsof er niks aan de hand was of alsof niets aan de hand geweest was. Hij heeft het overleefd. Hij is 93 en hij glimlacht. Hij is toch een beetje een gelukkig man.

 

Het zit niet in de documentaire, maar ik vertel u graag nog hoe het nadien is gegaan: kort na de oorlog ontstond er in Oost-Duitsland discussie over Paragraph 175 met het oog op het samenstellen van een nieuw strafwetboek. Na enkele tegengestelde uitspraken van rechters in Saksen-Anhalt en Berlijn, werd het artikel in 1957 geschrapt, waardoor seks tussen mannen uit de illegaliteit werd getild. In West-Duitsland behield men na de oorlog het homofobe artikel wél in de strafwet. Nog in 1957 bepaald het grondwettelijk hof dat het niet nodig was het artikel af te schaffen omdat de invloed van de nazi’s niet zo sterk was geweest dat Paragraph 175 niet meer zou passen in een vrije democratische staat (sic). In de periode 1949-1965 werden in West-Duitsland nog ruim 100.000 mannen vervolgd wegens hun homoseksuele geaardheid en spraken rechters zo’n 50.000 veroordelingen uit, met heel veel zelfmoorden tot gevolg. Tijdens het bondskanselierschap van Konrad Adenauer (1949-1963) klonk het zo: aangaande mannelijke homoseksualiteit moet het wetsysteem, meer dan op enig ander gebied, een bolwerk zijn tegen deze ontucht, die anders een serieus gevaar zou vormen voor het gezonde en natuurlijke leven. Pas na de val de Berlijnse Muur (1989) en een jarenlang getouwtrek om tot één wetboek te komen voor het hele land, werd de naziversie van Paragraph 175 ook definitief in West-Duitsland geschrapt. De kalender stond ondertussen op 1994!

 
BEELD EN GELUID
Paragraph 175 is een release van de Duitse uitgever Salzgeber. De geïnterviewden spreken vooral Duits, maar ook Engels en Frans, en jammer genoeg is niet alles ondertiteld, de moeilijkste Duitstalige fragmenten al helemaal niet. Vreemd genoeg is het vrij goed verstaanbare commentaar van Klaus Müller wél ondertiteld, samen met de twee interviews in het Hoog-Duits die ook nauwelijks een probleem opleveren. Vreemd, alsof de ondertitelaar zelf niet veel van het dialect van twee dementerende oude mannetjes begrepen heeft. Dat kost een punt! Muziek is er nauwelijks in deze documentaire, maar de dialogen klinken goed. Het materiaal bevat footage uit de jaren 20, 30 en 40 met de bekende gebreken, de opnamen uit 1998 zijn zo goed als perfect.

 
EXTRA’S
Als extra krijgt u twee ouderwetse Tekstschermen te zien: eentje over de ontstaansgeschiedenis van de documentaire en een ander met een korte commentaar van Klaus Müller, gevolgd door een vijftal Andere Trailers, o.a. Westler (1985).
 
CONCLUSIE
Over het lot van homoseksuele mannen in de naziconcentratiekampen wordt regelmatig geschreven in de marge van de Holocaust die meer dan 6 miljoen joden het leven kostte, maar nooit eerder is een gefilmd verslag gemaakt over hun wedervaren. 7 van de tien laatste overlevenden werden in 1998 bereid gevonden om alsnog over hun leven in die periode (1933-1945) én over hun opsluiting te vertellen. Het is een merkwaardig document dat geïnteresseerden niet mogen missen. De dvd is in de Benelux niet uitgebracht, maar via grote internetsites kan u de documentaire uiteraard wel bestellen.
cover
Studio: Salzgeber

Regie: Robert Epstein, Jeffrey Friedman
Met: Klaus Müller, Karl Gorath, Pierre Seel, Henz F., Annette Eick, Albrecht Becker, Gad Beck, Heinz Dörmer

Film:
8,5/10

Extra's:
1/10

Geluid:
6,5/10

Beeld:
8/10


Regio:
2

Genre:
Documentaire

Versie:
Duitsland

Jaar:
2000

Leeftijd:
16

Speelduur:
80 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
4040592002163


Beeldformaat:
1.78:1 PAL

Geluid:

Duits / Engels / Frans Dolby Surround 2.0Ondertitels:
Duits
Extra's:
• 2 schermen met tekst
Andere Trailers

Andere recente releases van deze maatschappij