:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> TERRA NOVA
TERRA NOVA
Bespreking door: William - Geplaatst op: 2013-09-03
TV-SERIE
Hoeveel manieren zijn er om een spannend verhaal over mensen en dinosauriërs te vertellen dat voldoende afstand houdt tot Jurassic Park en z’n sequels? Uit Terra Nova blijkt dat je het aantal personages uit kan breiden, de omstandigheden én het tijdskader kan wijzigen, maar dat je uiteindelijk zoals in de meeste rampenfilms over het einde van de wereld of de ecologische ondergang van moeder aarde bij een scenario over jagers en prooi uitkomt, waarin de menselijke soort gedoemd lijkt om het onderspit te delven, maar dankzij z’n intelligentie toch uiteindelijk zegeviert. Er zijn uitzonderingen op die regel, zoals het donkere The Road (2009) van regisseur John Hillcoat of het al even duistere Children Of Men (2006) van Alfonso Cuarón, die kunnen bogen op een origineel rampenscenario waarin de bedreigde mensheid uiteindelijk net met de voeten over de sloot geraakt. Terra Nova, met Steven Spielberg als lid van het 13-koppige team van executive producers, is een serie waarin de monsters uit Jurassic Park gecombineerd worden met de gevolgen van een ecologische ramp op aarde, maar wat belangrijk is: alle Spielberg-elementen uit E.T. én Jurassic Park passeren op de één of andere manier de revue (families met jonge kinderen, een hopeloze vader-zoonrelatie die moet worden bijgespijkerd, een slechterik, hier gestalte gegeven door een hele groep moeilijke mannen en vrouwen die door de pioniers Zessen genoemd worden, minstens twee moeilijke jeugdliefdes, een huwelijk dat soms onder spanning staat en opnieuw en verloren zoon die een vader zoekt of omgekeerd). Het is allemaal vrij goed gemaakt, maar verrassend is het veel minder, want ook tot wat de dino’s zo al in staat zijn, dat weten we onderhand wel zo’n beetje.
 
 

Het verhaal begint in 2149 in een wereldstad die heel erg op New York lijkt. De mensen hebben in het begin van de 21ste eeuw niet geluisterd naar de waarschuwingen van wetenschappers en goedmenende politici en daarvoor wordt zo’n 140 jaar later een hoge prijs betaald: de dampkring is vergiftigd en de mensen wonen en werken in overkoepelde steden waar flatgebouwen en kantoren voortdurend geventileerd en van schone lucht voorzien worden. Omdat de toestand onomkeerbaar is, is eerder besloten om een hoeveelheid pioniers of zgn. kolonisten naar een veilige plek te brengen, nl. naar onze aarde zo’n 85 miljoen jaar geleden. Tijdens het Krijt was de blauwe planeet nog maagdelijk en ongeschonden. Enige nadeel: het is het tijdperk van grote reptielen. Waarom niet gekozen wordt om de kolonisten naar de 17de of 18de eeuw te brengen is trouwens een raadsel, want toen was er nog niets mis met het klimaat, de dampkring of het zeeniveau. De industriële revolutie stond nl. nog in haar kinderschoenen (de stoommachine van James Watt, die volgens historici aan de basis ligt van de industriële revolutie, werd pas in 1777 opgesteld in een mijn in Cornwall), maar daar waren uiteraard geen spectaculaire en levensgevaarlijke reptielen om deze serie van een bloedstollende spanning te voorzien.

 

Anno 2149 duurt de reis naar het verleden voor de uitgelote gelukkigen niet meer dan een fractie van een seconde, de tijd die nodig is om via de zgn. portal centrifuge (of een scheur in de tijd) 85 miljoen jaar terug te gaan in het verleden van de planeet. Terugkeren naar de aarde is nadien evenwel onmogelijk, dat wordt de uitverkorenen – allemaal mensen met een opleiding die in het pionierskamp nuttig werk kunnen verrichten – op voorhand verteld. Maar de beloning is groot: schone lucht en een heldere hemel waardoor men opnieuw de wolken en de maan kan zien. Over de dinosauriërs maken de meesten zich geen zorgen: met technologisch hoogwaardige apparatuur worden de beestjes op een veilige afstand en onder controle gehouden door commandant Nathaniel Taylor en z’n manschappen die tevens instaan voor de ordehandhaving en het naleven van de regels. Ondertussen staan de kolonisten van de 10de tijdreis klaar voor hun sprong. Onder hen Dr. Elisabeth Shannon en haar beide tieners Josh en Maddy. Hun vader Jim zit een jarenlange gevangenisstraf uit wegens het overtreden van de kinderwet. Anno 2149 is het nl. verboden om meer dan twee kinderen te hebben en de Shannons hebben met hun zesjarige dochter Zoë dat verbod overtreden. Zonder Jim is er uiteraard geen sprake van een tijdreis naar Terra Nova en dus heeft Elisabeth Shannon maatregelen getroffen zodat haar echtgenoot uit de zwaarbewaakte gevangenis ontsnapt én tegelijk z’n jongste dochter uit het al even zwaar bewaakt opgangtehuis kan bevrijden. De onderneming loopt niet helemaal zoals gepland, maar de hele familie maakt uiteindelijk toch de eenrichtingssprong naar het oercontinent Terra Nova.

Terra Nova is evenwel niet het aards paradijs dat men de kolonisten heeft voorgehouden. Vooreerst zijn er de gevaarlijke dinosaurussoorten die af en toe best wat mensenvlees lusten waardoor men voortdurend op z’n hoede moet zijn. Pittig detail: in tegenstelling tot Jurassic Park zijn het in Terra Nova de mensen die in een met hoge hekken omheinde omgeving wonen. Bovendien is er eerder wat misgegaan met de 6e tijdreis – vermoed wordt dat er sabotage in het spel was – waardoor dié lading kolonisten zich o.l.v. de gekleurde Mirca gedeeltelijk tegen de officiële Terra Nova-kolonie heeft gekeerd. Zij, de zgn. Zessen, leven buiten de beveiligde zone, maar zijn voor wapens, munitie en medicijnen aangewezen op de bevoorrading uit de toekomst, waardoor ze regelmatig raids uitvoeren op de Terra Nova-kolonie en dus een tweede permanente bedreiging vormen.


Na de situering van de personages, de leefomstandigheden en de machtsverhoudingen op Terra Nova in aflevering 1 en 2, gaat de serie in aflevering 3 van start met een erg klassieke en weinig verrassende verhaallijn over een mysterieuze besmetting die slachtoffers maakt in een zgn. outpost van de kolonie en waarvoor een team uitgestuurd wordt om de zaak te bekijken én te normaliseren. Uiteraard zijn er opnieuw dino’s mee gemoeid – die blijken de ondergrondse stroomkabels tussen de kolonie en de wachtpost namelijk lekker te vinden, maar uiteraard staat mensenvlees voortdurend op hun verlanglijstje. In aflevering vier zoekt een meisje van zes haar toevlucht tot de kolonie en dreigt er een conflict met de Zessen, want hun leider Mirca beschuldigt commandant Nathaniel Taylor ervan haar te hebben gekidnapt. Maar het meisje beweert weggelopen te zijn, doch niet veel later is ze betrokken bij een diefstal in het huis waar Mirca vóór haar vertrek woonde. Opgezet spel dus, zij het met een staartje, want hoe wist Mirca dat de kleine Leah veilig in de kolonie was gearriveerd na een lange en gevaarlijke tocht door dinosaurusgebied? Schijnbaar heeft ze een informant in de kolonie en Nathaniel Taylor zet alles op alles om de zgn. spion te ontmaskeren. In aflevering vijf is er sprake van de allereerste moord op Terra Nova, maar die dient eerder als achtergrond voor een verhaallijn die zich in de voorbije 2 episodes langzaam in de kijker heeft gewerkt: Josh, de zoon van politieman Jim Shannon, heeft z’n vriendinnetje vóór z’n vertrek beloofd om alles in het werk te stellen om haar een loterijticket voor Terra Nova te bezorgen en met de hulp van een vriendinnetje komt hij in contact met de man die daarvoor kan zorgen, zij het dat ook Mirca in het verhaal voorkomt, want zij heeft schijnbaar contacten met de toekomst via de zgn. tijdsluis, waarmee Josh een gevaarlijk pad kiest, want Zessenleidster Mirca is Nathaniel Taylors grootste vijand en zijn vader Jim Shannon is Taylors rechterhand in de strijd tegen alles en iedereen die het voortbestaan van Terra Nova bedreigt.

 

Ondertussen wordt het steeds duidelijker dat Mirca en haar kompanen niet toevallig oppositie voeren tegen Terra Nova. Tijdens een niet zo gelukkige confrontatie met Jim Shannon beweert ze gestuurd te zijn om Nathaniel Taylor uit te schakelen, en nog: dat Terra Nova een heel ander doel dient dan de kolonisten is verteld tijdens hun voorbereidingperiode op de grote sprong. Lucas, Taylors zoon die eveneens de kolonie een tijd geleden heeft verlaten, blijkt een centrale rol te spelen in deze verhaallijn, want op het moment dat hij een vreemd voorwerp in handen krijgt – dat de kleine Leah eerder in opdracht van Mirca met succes heeft ontvreemd uit de kolonie – laat hij er geen twijfel over bestaan: zijn vader zal moeten kiezen tussen z’n eigen vlees en bloed en de kolonie Terra Nova. Dat Mirca het bewuste voorwerp toch in handen heeft gekregen, is te danken aan een meteoriet die in aflevering zes in de lucht ontploft waardoor de elektrische circuits in Terra Nova voor enkele uren uitgeschakeld werden en haar troepen tot het grondgebied van de kolonie konden doordringen. Taylor en Shannon proberen de diefstal nog te voorkomen, maar de Zessen weten precies waar ze moeten zoeken. Alweer het werk van de spion in het eigen kamp.

Meer willen wij u over de inhoud niet vertellen. Halfweg is het tijd om het een en ander een beetje in perspectief te plaatsen en dus wordt de kijker vanaf aflevering 7 ingelicht over de verschillende belangen van evenveel verschillende groepen omtrent het Terra Nova-project. Verrassend is het nauwelijks en eerlijk gezegd hebben we het allemaal al een keer gehoord of gelezen in eerdere sciencefictionfilms en –series. De participatie van Steven Spielberg aan dit project zorgt m.a.w. niet voor een superorigineel scenario zoals dat destijds voor E.T. of Jurassic Park het geval was. Bovendien zijn de dinosauriërs eerder een voorwaarde dan het centrale onderwerp van de serie (je hoort ze vaak, je ziet ze veel minder). Het uiterlijk van de beestjes is volgens de meest recente wetenschappelijk inzichten geconcipieerd – ze lijken m.a.w. nog nauwelijks op hun neefjes uit Jurassic Park – maar ze zien er minstens zo gevaarlijk uit, al leken ze ons soms té behendig in verhouding tot hun massa. Het waren vlugge beestjes – althans dat wordt verondersteld – maar het waren uiteraard geen voorhistorische racewagens!

 

Er zitten veel spannende momenten in de serie, want in elke aflevering leggen Mirca en de Zessen de TerraNova-kolonisten het vuur aan de schenen en lanceren de scenaristen korte verhaallijnen over spionnen en bedriegers die op hun beurt een bedreiging vormen voor de goede gang van zaken, al zijn niet alle eenmalige verhaaltjes even boeiend en/of interessant. Bovendien wordt heel veel zendtijd geïnvesteerd in de kleine en grotere conflicten en gebeurtenissen in de schoot van de familie Shannon: de jongste dochter Zoë die zich het lot aantrekt van een net uit het ei gekropen Ankylosaurus, haar oudere zus Maddy die een bedrieger ontmaskert, de liefdesperikelen van Maddy en een jonge soldaat uit het team van Nathaliel Taylor en de typisch Amerikaanse vader-zoonrelatie van Jim Shannon en z’n zeventienjarige zoon Josh, allemaal verhaallijntjes met het melige niveau van een weekendfilm, die de voortgang van de hoofdverhaallijn(en) onnodig ophouden.

Stephen Lang (Conan The Barbarian, 2010) die als Commander Nathaniel Taylor de kolonie Terra Nova met strenge hand bestuurt, wordt in de moeilijke rol van leider/dictator/vader gedwongen en heeft het niet gemakkelijk om z’n personage voortdurend op koers te houden, want het scenario maakt soms bruuske bochten met plotse temperamentverschuivingen tot gevolg, waardoor de logica van het personage in gevaar komt, maar dat wordt in ruime mate gecompenseerd door een gedoseerde karakteruitdieping die voor verduidelijking zorgt. Het andere hoofdpersonage, Jim Shannon, politieman en rechterhand van Taylor, is degene die de geheimen van Terra Nova voor de kijker ontsluiert. Hij is toegewijd, loyaal, maar ook nieuwsgierig en hij verzamelt beetje bij beetje brokjes informatie waaruit blijkt dat Commandant Taylor ondanks de vele verdenkingen die op z’n persoon rusten, een man uit één stuk is die tot elke prijs z’n kolonie zal verdedigen. Jason O’Hara (One For The Money, 2012), combineert de job van Sheriff met de taak van echtgenoot en huisvader en hij introduceert samen met z’n echtgenote Elisabeth (Shelley Conn) het menselijke en humane element in de serie. Christine Adams (Batman Begins, 2005) kruipt in de huid van Mirca, de leidster van de Zessen, een sterke en overtuigde jonge vrouw die een taak uitvoert waarvoor ze betaald of op z’n minst gecompenseerd wordt. Zij heeft in 2149 haar dochtertje achter gelaten en hoopt op een dag naar huis terug te keren. Als voormalige dakloze had ze de keuze tussen sterven op straat in 2149 of meewerken aan een geheim project in het verleden met als bonus een vette cheque: het was geen echte keuze maar een kwestie van overleven.

 

De jonge cast van Terra Nova levert goed werk, maar behalve de 15-jarige Skye (Allison Miller, 17 Again, 2009), dochter van Taylors oude vriend die tijdens een conflict met de Zessen is omgekomen en wiens vrouw 3 jaar eerder aan een onbekende ziekte zou zijn bezweken, is er niemand die echt het verschil maakt. Wellicht wegens de puberale verhaallijnen waarin hun karakters verstopt worden. Millers personage krijgt in het tweede helft van de serie een zo goed als volwaardige rol waarin de jonge actrice zich mag bewijzen en onze enige kritiek betreft het gemak waarmee Skye wegkomt na minstens twee acties die de veiligheid van de kolonie bedreigen. Maar zij is dan ook de beschermeling van Commandant Nathaniel Taylor en de baas maakt uiteraard z’n eigen wet. En er is nog meer vrouwelijk schoon met Shelley Conn (Party Animals, 2007) als Elisabeth Shannon, de vrouw van Jim en moeder van drie kinderen, die het beheer van het Terra Nova-ziekenhuis voor haar rekening neemt. In 2149 is genezen een kwestie van een prikje en opereren gebeurt zonder scharen of messen, gewoon de patiënt onder de scanner leggen en via een computerscherm de laserstralen aansturen. Op een mum van tijd is een ingewikkelde breuk hersteld of een levensbedreigende afwijking bezworen. Zij heeft dus veel tijd om zich met haar kroost bezig te houden en in de tweede helft doet ze niet veel meer dan dat. Maar Shelley Conn is een bloedmooie vrouw en dus leuk om naar te kijken en dat is ook belangrijk op televisie.

Was u net zoals wij zinnens om halfweg Terra Nova de knop definitief dicht te draaien, dan heeft u bijna het beste gemist, nl. de dubbele laatste aflevering op disk 4: to the point, bloedstollend en tegen een tempo dat nauwelijks bij te houden is. Weg is de meligheid en het goedkope sentiment, want met de aangekondigde komst van de 11de generatie tijdreizigers bereikt de serie haar dramatische hoogtepunt. De combinatie Mirca/Lucas Taylor maakt zich klaar voor de definitieve confrontatie en het duo Nathaniel Taylor/Jim Shannon neemt maatregelen om de tijdsluis onder controle te houden en elke mogelijke vijandige indringer direct na aankomst te elimineren. Het wordt een gevecht van David en Goliath en dit keer is het niet zeker of David met de eer gaat strijken. De cliffhanger op het einde van het seizoen is er trouwens eentje met effect, maar het is niet zeker of we daarover het fijne nog ooit te weten komen, want een sequel voor Terra Nova is twee jaar na serie 1 nog steeds niet in de steigers gezet. Toch een beetje jammer…

 
BEELD EN GELUID
Over beeld en geluid kunnen we kort zijn: die zijn allebei van een uitstekende kwaliteit, waarbij zelfs de nachtelijke opnames voldoende details bevatten. Het beeld is altijd scherp en zonder ongerechtigheden met een acceptabel zwartniveau. Het geluid in 5.1 scoort goed. Meestal is er niet veel aan de hand in Terra Nova, maar als de dino’s verschijnen, dan knalt het geluid uit de speakers en ook tijdens de bommenregen op het einde van de serie gaan de boxen uit hun dak, gesteund door een diepe subwoofer.
 
EXTRA’S
Iets meer dan een uur extra materiaal op deze release (als je de audiocommentaar niet meerekent). Meest in het oog springt de Director’s Diary op disk 1, een 33 minuten durende The Making of the Pilot waarin we de set van Terra Nova zien ontstaan in de Australische bush, waarin de kijker een blik gegund wordt op de bouw van de natuurelementen (o.a. gigantische boomstronken), de dinosauriërs uiteraard (grotendeels modellen op schaal, uitgevoerd in rubber), de futuristische wapens van de soldaten van Terra Nova, de kleren en kostuums van resp. burgers en militairen, het make-updepartement en de moeilijke klus van de belichtingsafdeling. Vervolgens volgt u de technische ploeg bij haar eerste bezoek aan de natuurlijke locaties (zeg maar het Terra Nova-oerwoud), maakt u de proefopnamen van de Slasher-dino mee, ziet u hoe de set aangekleed wordt, maakt u kennis met de schietstand, leidt Maddy Shannon ons rond op de set van Terra Nova op het moment dat de opnamen stilliggen wegens een forse regenbui, krijgt u een indruk van de Hope Plaza, de plek waar de gigantische tijdsluis (portal centrifuge) in 2149 opgesteld staat en ziet u opnamebeelden uit de eerste draaidag, de 12de, de veertien en de 15de om te eindigen met een rondleiding op de buitenset, waar de crew net ook die dag voor het eerst ontvangen wordt door de regisseur en z’n technische ploeg voor een informatieronde. Tussen de 9 verwijderde scènes (9 min.) zit er eigenlijk maar eentje die van belang is, nl. de allerlaatste waarin Jim Shannon van een jonge soldaat verneemt dat hij niet toevallig op Terra Nova is terechtgekomen, maar dat het altijd de bedoeling is geweest om hem op de een of andere manier naar het verleden te sturen.

 

Op disk drie staat een eenzame verwijderde scène (1 min.) zonder veel belang, maar de beide documentaires op disk vier zijn de moeite waard ondanks hun beperkte lengte. In Mysteries Explored (9 min.) wordt uitleg gegeven over de geheimzinnige wiskundige vergelijkingen op de rotsen in de buurt van Terra Nova, over de functie van de Zessen, de spionnen en de rol van Commandant Nathaniel Taylor. Cretacious Life: The Dinosaurs of Terra Nova (10 min.) is helemaal aan de troeteldiertjes uit het Krijt gewijd. De makers leggen uit dat er sinds Jurassic Park heel veel nieuwe informatie over de dinosauriërs ter beschikking is gekomen, o.a. in verband met hun beharing (veren) en zelfs over de kleuren van hun huid. U ziet achtereenvolgens de Brachiosaurus (girafachtige koeien), de Carnotaurus, de T-Rex uit het Krijt, een beest met een slangachtige kop, de voor de serie uit verschillende types samengestelde acceraptor (die nog het meest op de raptor lijkt uit de keukenscène in Jurassic Park), de vogeldino Ptorosaurus, de nikkelvretende ovosaurus, een kleine raptor ter grootte van een hond, de Nykoraptor, de zgn. haai op poten, de Ankylosaurus, een gordeldierachtige dinosauriër waarvan Zoë een jonge versie als huisdier houdt, de draakachtige (en speciaal voor de serie ontworpen) Empirosaur en uiteindelijk de komodovaraan, een voorouder van de huidige soort op de zuidoostelijke eilanden van Indonesië, maar 85 miljoen jaar geleden met een opblaasbare kraag in de nek. U krijgt ze ook allemaal op de een of andere manier in de serie te zien. Voorts op disk vier de audiocommentaarband van de regisseur en een aantal medewerkers en de verlengde scènes uit de dubbele aflevering die u samen mét de aflevering kan afspelen.

 
CONCLUSIE
Terra Nova scoort volgens IMDB bij vrouwen en vooral bij meisjes tot 18 jaar heel goed. Als u niet tot die groep behoort, is de kans dus groot dat deze tv-serie u niet zo ligt, ondanks de pogingen van de makers om met dinosauriërs, spanning en nogal wat geweld een ruimer en vooral mannelijk publiek te bereiken. Daarin zijn ze dus maar zeer gedeeltelijk geslaagd, hoewel de dubbele aflevering op het eind van Terra Nova veel goed maakt. Technisch zijn de serie én de dvd in orde en de bonussectie is redelijk goed gevuld met de 33 minuten durende The Making of the Pilot als hét paradepaardje.cover
Studio: Fox

Regie: Jon Cassar, Karen Gaviola, Alex Graves, Nelson McCormick, Brian Spicer
Met: Jason O’Mara, Shelley Conn, Christine Adams, Allison Miller, Landon Liboiron, Naomi Scott, Alana Mansour, Stephen Lang, Rod Hallett, Simone Kessell, Dean Geyer, Damien Garvey, Damien Walshe-Howling, Emelia Burns, Peter Lamb, Matthew Scully

Film:
7/10

Extra's:
6/10

Geluid:
8/10

Beeld:
8,5/10


Regio:
2

Genre:
Avontuur

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
2011

Leeftijd:
12

Speelduur:
540 min.

Type DVD:
SS-DL

Barcode:
8712626050179


Beeldformaat:
1.78:1 PAL

Geluid:
Engels Dolby Digital 5.1
Frans Dolby Digital 5.1


Ondertitels:
Nederlands, Frans, Engels
Extra's:
• Verwijderde en verlengde scènes
• Audiocommentaar
• Director’s Diaries – Making the Plot
• The Dinosaurs of Terra Nova
Mysteries Explored

Andere recente releases van deze maatschappij