:: BESPREKINGEN ::
DVDInfo.be >> Bespreking >> MINORITY REPORT
MINORITY REPORT
Bespreking door: Werner - Geplaatst op: 2003-02-16
FILM
In 2054 is in Washington DC het aantal moorden drastisch gezakt tot nul dankzij een anomalie in de natuur: drie helderzienden, de pre-cogs, kunnen een moord op voorhand zien, waarna een gespecializeerd politieteam met behulp van een resem geavanceerde snufjes de moord tracht te voorkomen, en de aspirant-moordenaar voor de rest van zijn leven invriest. Het systeem draait al zes jaar met succes, en er wordt aan gedacht om bij referendum het systeem uit te breiden naar geheel Amerika. Buitenlandse Zaken stuurt Danny Witwer (Colin Farrell) naar het hoofdkwartier van de pre-crime unit om het departement te evalueren, wat directuer Lamar Burgess (Max Von Sydow) zenuwachtig maakt. Danny wordt rondgeleid door topspeurder John Anderton (Tom Cruise), die, gedreven door passie omdat zijn zoontje Sean werd ontvoerd net voor het pre-crimedepartement in werking trad, een onvoorwaardelijke voorstander is van het systeem, in zijn ogen onfeilbaar. De perfecte politieagent John heeft ook een zeer donkere kant; als hij 's avonds thuiskeert houdt hij zich onledig met als een door drugs beneveld wrak, die niets anders doet dan hologrammen van zijn zoon te bekijken. 


Dan voorspellen de pre-cogs dat John Anderton binnen 36 uur ene Leo Crow (Mike Binder) zal vermoorden, wat des te gekker is aangezien John de man van haar nog pluim kent. De beelden van de pre-cogs laten echter aan duidelijkheid niets te wensen over, en John, die als eerste de beelden heeft kunnen zien, moet voor zijn collega's op de vlucht. Jezelf verbergen voor het geavanceerd politieapparaat is echter moeilijker dan je denkt, zelfs voor iemand als John die de gaten in het systeem als geen ander kent. Hij gaat op bezoek bij doctor Iris Hineman (Lois Smith), een genetisch biologe die eerder per ongeluk bij de drie pre-cogs, kinderen van een drugsverslaafde moeder, heeft "ontdekt" welke gave de drie bezitten. Wat er echter door de beheerders van het systeem angstvallig geheim wordt gehouden, is dat af en toe één van de drie helderzienden een afwijkend toekomstbeeld laat zien. Deze "minderhedenrapporten" worden zo snel mogelijk uit het systeem, dat geacht wordt onfeilbaar te zijn, verwijderd. Johns enige kans bestaat erin om zich een andere identiteit te laten aanmeten, en in het hoofdkwartier van pre-crime de sterkste van de pre-cogs, de vrouw Agatha (Samantha Morton) te ontvoeren. John staat enerzijds op het punt te ontdekken dat de toekomst niet vaststaat en zelfs de door de bevolking als heiligen vereerde pre-cogs feilbaar zijn; anderzijds blijkt de moord die hij op het punt staat te plegen, slechts een minuscuul onderdeel is van een veel meer omvattend complot, waarin mensenlevens van geen tel zijn, zelfs niet in een maatschappij die verondersteld wordt om vrij van moorden te zijn.


Wat doet een film uitsteken boven de middelmaat? Drie belangrijke criteria zijn de volgende: een film kan een uitstekende plot hebben, een op de netvliezen nabrandend spektakel zijn, of artistiek hoogwaardig uitgewerkt zijn. Regisseur Steven Spielberg heeft reeds eerder bewezen dat hij elk van deze eigenschappen kan waarmaken, maar bij ons weten is dit zijn eerste film waarin deze drie kwaliteiten verenigd zijn. Eerst en vooral de plot: Minority Report is een erg visionaire toekomstschets, gebaseerd op een kortverhaal van Philip K. Dick. Onderwerpen als onveiligheid en criminaliteit zijn vandaag in de actualiteit schering en inslag, en goeie science-fiction probeert toch altijd een band met het heden te smeren; des te interessanter wordt het om een toekomstbeeld te zien waarin deze ongemakken definitief zijn uitgebannen, maar waarvoor de prijs een Orwelliaanse draak van een wereld is, waarin zaken als privacy en het recht op een eerlijk proces ondergeschikt zijn aan het Grotere Goed, wat achteraf even corrupt blijkt te zijn als al de rest, en waar alle mensen er als apathische zombies bijlopen. Om het allemaal nog wat erger te maken wordt er in de film bovendien regelmatig getoond hoe de bevolking door de politieke propaganda in slaap wordt gewiegd, en zich wentelt in een kunstmatig veiligheidsgevoel; eens dat de pre-cogs toch feilbaar blijken, stort het sociale weefsel onmiddellijk als een kaartenhuisje in elkaar. Alhoewel de film een redelijk positief einde krijgt, ziet de toekomst er allesbehalve rooskleurig uit, en leidt het blinde vertrouwen in het oordeel van de pre-cogs tot pogingen om het systeem van binnenuit te ondermijnen, wat in combinatie met een alsmaar toenemende godsdienstwaanzin een dodelijke cocktail vormt.


Een visueel spektakel is Minority Report zéker; de wereld die geschetst wordt is enerzijds zo herkenbaar voor ons, van de burgerlijke middenklassewijken over het decadente uitgaansmilieu tot de sinistere achterbuurten, maar dan voorzien van allerlei coole gadgets en afgelikte technologie. Uiteraard zijn de auto's een stuk cooler dan onze huidige bolides, alle huishoudtoestellen zijn voice-activated, en home-video's zijn in 3D. Ook de politie is voorzien van enkele leuke snufjes, zoals schokgeweren, jet-packs en vooral sicksticks, voortreffelijk vertaald als kotsstokken, een handig hulpmiddeltje dat weerbarstige arrestanten laat, enfin, Uw verbeelding zal U wel helpen. De manier waarop John Anderton in het begin van de film met het grootste gemak de ultramoderne electronica manipuleert om een moordenaar te zoeken, op tonen van klassieke muziek, moet de verzoening van de mensheid met moderne hulpmiddelen symboliseren. Des te groter is achteraf de schok wanneer een horde spyders, spinachtige spionagecamera's, als een bende vraatzuchtige insecten verdachte buurten begint uit te kammen, en daarbij de mensen doet ineenkrimpen van angst, als dieren voor een wrede meester. Ook wordt duidelijk de keerzijde van de medaille getoond, een wereld waarbij de muren je via je irisscan identificeren en vervolgens karrevrachten irritante gepersonaliseerde reclameboodschappen op je afsturen. Spam anyone?


Dit geheel is op erg kunstzinnige wijze gerealiseerd. Spielberg gebruikt zeer vaak kleurfilters waarin het rood wordt verwijderd, om de koudheid van de nieuwe hi-tech wereld te illusteren, om die daarna weer te laten contrasteren met John Andertons nostalgische herinneringen aan zijn zoontje, of de gezellige maar dodelijke tuin van doctor Hineman. De futuristische omgeving waarin de pre-cogs worden geëxploiteerd, is mooi en beangstigend tegelijkertijd; de containment domes waarin de veroordeelden in cryogene toestand worden bewaard, inclusief de gestoorde bewaker, overtreft de ergste nachtmerries, maar lijken net echt. Ook de zogenaamde video-montages van de tomografische scans van de helderzienden zijn met erg veel realiteitszin in beeld gebracht, een euvel dat in sommige science-fictionfilms al wel eens als te vanzelfsprekend wordt beschouwd. Detail is er overigens in overvloed: de boodschappen van de pre-cogs worden in een houten bal met een unieke nerfstructuur gegraveerd, dit om vervalsing tegen te gaan; aan een dergelijk oog voor detail merk je pas hoe goed men heeft getracht de wereld als realistisch voor te stellen. Ook van symboliek loopt de film over: of wat dacht U van deze: John Anderton dacht dat het systeem onfeilbaar was, totdat hij het met andere ogen bezag! Naast de score van John Williams, die vooral moet dienen om de actie nog wat op te zwepen, wordt er opvallend vaak gewerkt met bestaande, klassieke muziekstukken, die het tempo van de film grotendeels sturen.


Tot slot nog een woordje over de cast. We zijn geen onverdeelde fan van Tom Cruise, maar deze film moet toch wel het hoogtepunt van zijn carrière betekenen; al vaker probeerde hij samen met Steven Spielberg een project uit de grond te stampen, echter zonder succes. Misschien dat hij voor deze film eindelijk over de nodige rijpheid beschikt om diepgang aan zijn rol te geven, maar de getormenteerde ziel van John Anderton, vechter tot op het einde, spreekt voor zijn veelzijdigheid als acteur. Toch ook even Samantha Morton in de schijnwerpers stellen, die als de half waanzinnige en helemaal kale pre-cog Agatha een verbluffende indruk achterlaat. Ook Max Von Sydow past perfect in het plaatje als oude mentor van John Anderton, die met hart en ziel wil vechten voor zijn zielskind, de afdeling Pre-Crime. In een verscheidenheid aan cameo's herkent U ongetwijfeld ook nog Cameron Crowe, Cameron Diaz en een hele resem anderen.


BEELD EN GELUID
De techniek staat voor niets, wat op deze release nogmaals uitvoerig bewezen wordt. Korte samenvatting: op technisch gebied is deze disc perfect!

Langere samenvatting: de Engelse DTS-track is één langgerekt feest voor de oren, waarbij een heldere dialoog, alomtegenwoordige ruimtelijke effecten, een perfecte ondersteuning door de subwoofer en een bombastische (in de goede zin van het woord) de kijker meer dan twee uur aan de stoel genageld houden. Er is niets, maar dan ook niets op aan te merken, wat een perfecte score zeker en vast rechtvaardigt. En het goede nieuws is dat ditzelfde oordeel ook kan geveld worden over de beeldkwaliteit. Het beeld is haarscherp, met een overvloed aan detail in de vele drukke scènes, en een perfect contrastniveau. We hebben geen enkele, maar dan ook geen enkele onvolmaaktheid in het beeld bemerkt, buiten dan diegene die regisseur Spielberg er bewust heeft ingestoken, zoals de soms wel érg vreemd aandoende kleurenpaletten. Voor wie de film niet mocht kennen en bij de openingsscènes vragen zou beginnen stellen omtrent de voortijdige aftakeling van zijn home theatre-systeem nog maar eens een cliché bovenhalen: "Do not try to adjust your TV. There is nothing wrong with your image." Een puntje van kritiek toch? Kom, vooruit dan. De layer change zit op een nogal ongelukkige plaats. Vermits dit echt wel het enige is wat op deze disc aan te merken is, is dit bij deze vergeven.


EXTRA'S
De single layer bonusdisc die bij deze versie hoort is eveneens een juweeltje. Om te beginnen even aanstippen dat het spectrum aan ondertitelingstalen op de hoofddisc toch wel zeer apart is, met onder meer talen als Russisch, Ests, Lets en Litouws, en dat we daar dan tot onze grote verbazing Nederlands tussen vinden. Nog gekker wordt het op de bonusdisc, waar alle features enkel in Engels en... Nederlands ondertiteld zijn. Er is wel geen talenmenu op de bonusdisc beschikbaar, dus de selectie van ondertitels kan je alleen maar via de afstandsbediening kiezen.

De geanimeerde menu's lijken op de futuristische schermen waarop de pre-crime agenten de moorden uitbenen, en zijn dus zeer mooi thematisch gekozen. Om te beginnen even aanstippen wat er niét als extra feature te vinden is. Uiteraard ontbreekt op deze disc een audiocommentaartrack, omdat, zoals algemeen bekend is, Stevie het schuft heeft aan dergelijke tracks. Verder bevat de disc een schat aan korte, informatieve documentaires, maar het nadeel is dat deze versplinterd zijn in een myriade aan kleine filmpjes, in plaats van één alomvattende making of. Jammer genoeg ook zijn de extra's allemaal letterboxed, op de imposante menu's na. De documentaires zijn onderverdeeld in vijf subcategorieën, wat wel het voordeel heeft dat je redelijk direct bepaalde aspecten van de film kan opzoeken. Een play all-functie ware nuttig geweest.


From Story To Screen
Deze sectie bestaat uit twee featurettes, "The Story, The Debate" een negental minuten aan interviewmateriaal met cast en crew, en het eveneens negen minuten durende "The Players", met nog meer informatie over de rollen en de inpassing in het scenario.

Deconstructing Minority Report
In deze sectie krijgen we in vijf mini-documentaires toelichting bij welbepaalde technische aspecten van de film. In "The World Of Minority Report: An introduction" vertelt Steven Spielberg negen minuten lang over de wisselwerking tussen het concipiëren van de film, de muziek en de zoektocht naar een geschikte locatie. In "Precrime and Pre‑cogs" krijgen we acht minuten lang te zien hoe het centrum van de pre-crimepolitie werd geconcipieerd. "The Spyder Sequence" belicht vijf minuten lang de aspecten van zowat de spectaculairste achtervolgingsscène uit de film. "Pre‑cog Visions" toont op vijf minuten hoe de visioenen van de helderzienden worden gevisualiseerd. Tot slot geeft "Vehicles Of The Future" nog eens vijf minuten een blik achter het ontwerp van de verschillende voertuigen.

The Stunts of Minority Report
Deze sectie bevat drie filmpjes van elk een drietal minuten waarin ons een blik wordt gegund achter de realisatie van de voornaamste visuele stunts: "The Mag Lev Sequence" (waarin Tom Cruise van de éne rijdende auto naar de andere slingert), "The Hoverpack Chase" (waarin Tom Cruise door zijn collega's door de lucht wordt achtervolgd) en "The Car Factory", (waarin Tom Cruise en Colin Farrell en potje knokken, en Cruise uiteindelijk in een gloednieuwe rode sportwagen vlucht).


ILM and Minority Report
Uiteraard konden de digitale goochelaars van Spielberg niet in deze productie ontbreken. Hun bijdrage aan tal van de visuele goocheltruukjes wordt in zes filmpjes uit de doeken gedaan: eerst is er een intro (4 minuten), een bijdrage over de hologrammen (3 minuten), de hall of containment (3 minuten), de zweefwagens (3 minuten) en de Cyberparlor (2 minuten), de ongure tent waarin John Anderton de sleutel zoekt tot de herinneringen van Agatha.

Final Report‑Steven Spielberg and Tom Cruise
Dit laatste, totaal overbodig filmpje, laat Steven Spielberg en Tom Cruise elkaar nog eens gedurende vier minuten bewieroken.

Daarnaast vinden we in het menu ook nog een sectie "Archives" terug, waarin we zes secties met wat meer losstaand materiaal terugvinden "Production Concepts" bevat 13 reeksen storyboards, ontwerpschetsen en studies van de verschillende futuristische designs. In "Storyboard Sequence" krijgen we drie reeksen storyboards: de scène waarin John Anderton vlucht op de zweefauto's, die waarin hij in een steegje door zijn voormalige collega's wordt opgejaagd, en de achtervolging in de autofabriek. De sectie "Trailers" bevat 3 bioscooptrailers voor de film zelf, en eentje voor een aanverwant computerspelletje. "Cast" bevat biografisch materiaal van onder meer Tom Cruise, Max Von Sydow en de andere voornaamste acteurs. Bij "Crew" vinden we hetzelfde, maar nu onder meer met biografische informatie van Steven Spielberg en John Williams. Tot slot krijgen we bij "Production Notes" nog een dikke 20-tal pagina's aan achtergrondinformatie in verband met de productie.


CONCLUSIE
Minority Report is een actiefilm met inhoud, die erg veel stof tot discussie kan opleveren. De technische afwerking van deze disc bereikt de perfectie, en eens te meer bewijst Steven Spielberg dat hij als geen ander zijn stempel kan drukken op een hele generatie filmmakers. De extra's zijn bij een film als deze onontbeerlijk, en worden overzichtelijk maar redelijk versplinterd gepresenteerd. Een must-have, zonder twijfel.cover
Studio: Fox

Regie: Steven Spielberg
Met: Tom Cruise, Max Von Sydow, Samantha Morton, Colin Farrell, Peter Stormare

Film:
10/10

Extra's:
8/10

Geluid:
10/10

Beeld:
10/10


Regio:
2

Genre:
Sciencefiction

Versie:
Benelux (NL)

Jaar:
2002

Leeftijd:
12

Speelduur:
141 min.

Type DVD:
SS-SL

Barcode:
8712626013235


Beeldformaat:
2.35:1 anamorfisch PAL

Geluid:
Engels DTS 5.1
Engels Dolby Digital 5.1
Hongaars Dolby Surrond 2.0
Russisch Dolby Surround 2.0

Ondertitels:
Nederlands, Engels, Portugees, Tsjechisch, Hongaars, Bulgaars, Roemeens, Pools, Kroatisch, Russisch, Hebreeuws, Turks
Extra's:
Disc 2:
• 14 featurettes
• Productieconcepten
• 3 storyboards
• Trailers
• Cast & crew-informatie
• Productieaantekeningen

Andere recente releases van deze maatschappij